Rada Miasta Zduńska Wola o likwidacji przejazdu przy ulicy Szadkowskiej

Miejscy radni w Zduńskiej Woli wypowiedzieli się w sprawie przejazdu kolejowego przy ulicy Szadkowskiej w Zduńskiej Woli. Oczekują od władz kolejowej spółki działania. Chodzi o wybudowanie w tym miejscu wiaduktu drogowego nad linią kolejową.

Rada Miasta Zduńska Wola na wrześniowej sesji przyjęła stanowisko w sprawie likwidacji przejazdu kolejowego i wybudowania wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej. Chodzi o inwestycję, która była już planowana w 2018 roku, gdy kolej przystępowała do planów przebudowy linii kolejowej nr 14. Wówczas pojawił się koncept przebudowania ulicy Szadkowskiej tak, by nad torami powstał wiadukt drogowy.  PKP Polskie Linie Kolejowe  jednak zrezygnowały z prac projektowych i przejazd został jedynie przebudowany.

Z inicjatywą podjęcia stanowiska Rady Miasta Zduńska Wola wyszedł radny Piotr Pacelt, który podkreśla, że wybudowanie wiaduktu nad trasą kolejową jest zarówno w interesie mieszkańców Zduńskiej Woli, jak i gminy Zduńska Wola. Bezkolizyjny ruch w kierunku Szadku to także większe szanse na rozwój tego obszaru powiatu zduńskowolskiego.

Mieszkańcy Zduńskiej Woli oraz gminy Zduńska Wola, którzy pokonują przejazd kolejowy przy ul. Szadkowskiej, muszą czekać przed zaporami coraz dłużej.

– Skala problemu jest coraz większa. Już obecnie w ciągu doby przejazd jest zamknięty przez 280 minut – jak wylicza wiceprezydent Zduńskiej Woli Paweł Szewczyk.

6 września odbyło się spotkanie  z przedstawicielami PKP PLK, na którym poinformowano, że kolejowa spółka nie ma w planach budowy wiaduktu ze względów technicznych i finansowych.

Stanowisko Radnych Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 21 września 2023 roku w sprawie likwidacji przejazdu kolejowego i wybudowania skrzyżowania wielopoziomowego w ciągu drogi powiatowej Nr 4907E ulicy Szadkowskiej w Zduńskiej Woli i linii kolejowych nr 14 w km 41,067 oraz linii 810 na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola

Radni Rady Miasta Zduńska Wola zwracają się z apelem do Polskich Kolei Państwowych Polskich Linii Kolejowych S.A. o jak najszybszą realizację inwestycji, polegającej na likwidacji przejazdu kolejowego w poziomie szyn w ciągu drogi powiatowej Nr 4907E ulicy Szadkowskiej w Zduńskiej Woli i linii kolejowych nr 14, 810 na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola i zastąpieniu go skrzyżowaniem wielopoziomowym.

Wnioskujemy o uwzględnienie tej inwestycji w najbliższych planach inwestycyjnych i wprowadzenie jej do wieloletniego planu inwestycyjnego spółki.

Art. 28 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645

ze zm.) wyraźnie stanowi, że „Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyżowań dróg z liniami kolejowymi w poziomie szyn, wraz z zaporami, urządzeniami sygnalizacyjnymi, znakami kolejowymi, jak również nawierzchnią drogową w obszarze między rogatkami, a w przypadku ich braku – w odległości 4 m od skrajnych szyn, należy do zarządu kolei(…)

Do zarządów kolei należy również (…) budowa wiaduktu lub tunelu w miejscu krzyżowania się drogi publicznej z torami kolejowymi w razie budowy nowej lub zmiany trasy istniejącej linii kolejowej, zwiększenia liczby torów, elektryfikacji linii, zwiększenia szybkości lub częstotliwości ruchu pociągów”.

W związku z powyższym nasze oczekiwania są jak najbardziej kierowane do ustawowo wskazanego do ich realizacji podmiotu.

Radni Rady Miasta Zduńska Wola oczekują ponownego przystąpienia do przerwanego w roku 2020 procesu projektowania likwidacji przejazdu kolejowego. Porzucony w tej części Projekt Lot D miał zlikwidować przejazd kat. A w km 3,450 na linii kolejowej nr 739 (i jednocześnie linii kolejowej 14 i 810 – przejazd wspólny na 3 liniach kolejowych), a w zamian zbudować obok wiadukt drogowy w km 3,696 na linii 739 (i jednocześnie linii kolejowej 14 i 810) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Naszym zdaniem należy powrócić do realizacji tej inwestycji i po przygotowaniu wstępnych, wariantowych projektów budowy w tym miejscu wiaduktu nad linią kolejową, czy tunelu pod torami. W celu uniknięcia protestów mieszkańców należy wzorem innych dużych projektów infrastrukturalnych przeprowadzić szerokie konsultacje społeczne, po to, aby cel jaki zamierzamy osiągnąć był jak najszerzej społecznie akceptowany.

Likwidacja przejazdu kolejowego na linii nr 14 i 810 leży w żywotnym interesie Miasta Zduńska Wola, Powiatu Zduńskowolskiego oraz Gminy Zduńska Wola ze względu na ograniczoną obecnie dostępność komunikacyjną, wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców i dalszy rozwój gospodarczy regionu. Zwracamy uwagę, iż po zakończeniu rewitalizacji odcinka Łódź Kaliska – Zduńska Wola linii kolejowej nr 14, w ramach której dokonano powiązania urządzeń SRK stacji Zduńska Wola ze stanem przedmiotowego przejazdu kolejowego, pomimo bezsprzecznego podniesienia bezpieczeństwa ruchu kolejowego, istotnie wydłużył się czas zamknięcia przejazdu kolejowego, co w konsekwencji doprowadziło do istotnych zakłóceń płynności ruchu drogowego na drodze nr 4907E. Dodatkowo po oddaniu do eksploatacji tunelu średnicowego w Łodzi należy spodziewać się skokowego zwiększenia natężenia ruchu kolejowego na linii kolejowej nr 14. Dlatego też obecny przejazd kolejowy w poziomie szyn, może być traktowany jedynie jako rozwiązanie tymczasowe.

Oczekujemy jak najszybszego rozpoczęcia w/w inwestycji w całym jej zakresie, sprawnego przeprowadzenia i zakończenia w możliwie krótkim terminie, a samorząd miejski stawia sobie za cel bycie solidnym i długoterminowym partnerem w tym procesie.

Otrzymują:

Minister Infrastruktury;

Prezes Zarządu Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

Wojewoda Łódzki;

Marszałek Województwa Łódzkiego;

Starosta Powiatu Zduńskowolskiego;

Prezydent Miasta Zduńska Wola;

Wójt Gminy Zduńska Wola;

Posłowie na Sejm z Okręgu wyborczego nr 11 (Sieradz).

źródło: Urząd Miasta Zduńska Wola

 

 

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Infolinia

PKP Intercity

19 757

Przewozy Regionalne

703 20 20 20

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

(42) 205 55 15

Współpracujemy z

Ostatnie Posty

  • Brak postów do publikacji.
stat4u